Sebastian Knabe, Landesverbandsgeschäftsführer der DLRG Sachsen
Sebastian Knabe, Landesverbandsgeschäftsführer der DLRG Sachsen Bildrechte: Sebastian Knabe